BIM (Building Information Modeling)

C to I gebruikt een Alomvattende benadering ( “benadering voor het geheel” ) in het ontwikkelingsproces naar comfortabele en ideale ruimtes. We hebben geleerd dat met een uitgebreide, integrale en synthetische benadering, we tot betere eindresultaten komen in vergelijking met de klassieke werkwijze waarbij elke bouwpartner in detail elk op zijn eigen manier zijn eigen specialiteit uitwerkt .

De methode van ‘Building Information Modeling – BIM ” helpt C to I enorm in deze holistische benadering. BIM is de rode draad vanaf het begin van het ontwerpproces tot en met de fase van de uitbating van het gebouw . Het werken volgens de methode van BIM stelt ons in staat om al van bij de conceptfase een virtueel gebouw te creëren dat gaandeweg in het ontwerp –en bouwproces verder evolueert en gedetailleerd wordt tot de ingebruikname van het gebouw.

Door het opzetten van een volledig BIM-model (Building Information Model) voor alle projecten krijgen we een beter zicht op de gehele technische installatie. Snedes en 3D-zichten kunnen onmiddellijk uit het model gegenereerd worden, waardoor kritieke punten gemakkelijker te bekijken zijn. Het resultaat is dan ook een project waarbij de verschillende percelen goed op elkaar en op het gebouw afgestemd zijn en de coördinatiedoelstelling zeker gehaald is. Ook hier is de belangrijkste troef opnieuw dat de verschillende partijen (architect, ingenieursbureau, bouwheer, aannemer …) de verschillende aspecten in één model kunnen beoordelen. In de ontwerpfase werken de verschillende partners (architecten , ingenieurs , adviseurs , klanten , … ) in hetzelfde virtuele BIM-model .

C to I maakt voor het ontwerp van de technische installaties tegenwoordig standaard gebruik van REVIT MEP software

Enkele referenties