C to I

De resultaat van uw project vergt een goede voorbereiding. Een harmonieus werkend geheel te verkrijgen dat in lijn ligt met de wettelijke voorgeschreven omkadering is alomtegenwoordig zeer belangrijk. Ook energieverbruik, investering en terugverdientijden hangen af van een goede ontwerp en kunnen tijdens of voor de uitvoering kritisch beken worden door onze ingenieurs om U, hun advies en bedenkingen voor te leggen.

Concept

Opstellen van concepten voor HVAC, sanitair en elektrische installaties

Opstellen van terugverdientijden afhankelijk van de voorgestelde concepten

Opstellen van ramingen

Bepalen van ventilatiedebieten, vermogen,...

Bepalen van sanitair warm- en koudwater verbruik

Opmaak van meetstaten, lastenboeken en P&ID-schema’s…

...

Uitvoering

Definitieve dimensionering van de installatie (leidingen,kabels,kranen,...)

Selectie van eindtoestellen

Optimalisatie van bestaande installaties

Renovatie van bestaande HVAC installaties

...

Studie

Adviesverlening m.b.t. HVAC systemen

Uitvoeren van allerhande studies (vergelijkende-, ROI- en detailstudies)

...